ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Παραδόσεις εμπορευμάτων εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. 

 

2. Άμεση τεχνική υποστήριξη. 

 

3.Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση πελατών.

 

4.Παράδοση εμπορευμάτων, αποθήκευση και διακίνηση  μέσω εταιρείας LOGISTIC.